Intro

Dijken versterken met informatie. Dat is de basis voor het concept ‘Smart levees’. Smart levees triggeren beleidsmakers, waterbeheerders, industrie en ontwerpers anders te denken over dijkbeheer. Centraal is de rol van informatie in de aanpak van de instandhouding van een veilige dijk. Op basis van actuele informatie over de dijk is gericht ontwerp, optimale dijkversterking en conditie gestuurd beheer mogelijk, maar ook de mogelijkheden om het toekomstig gedrag van de dijk onder extreme omstandigheden te voorspellen kunnen worden benut. Smart levees dragen daarmee bij aan het slimmer en betrouwbaarder maken van van het dijkbeheer.

De stichting FloodControl IJkdijk en voorgangers Stichting FloodControl 2015 en Stichting IJkdijk, hebben de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek verricht naar de ontwikkeling en toepassing van internationaal vermarktbare monitoring- en informatiesystemen van dijken. Onderzoek betrof onder andere het valideren van monitoring- en data-analysetechnieken, ontwikkeling van systemen en toepassing in de praktijk. Met het ontstaan van kennis en ervaring op dit gebied, groeit de behoefte aan praktische voorbeelden, protocollen en verwijzing naar beleid en kennis. De Smart Levee Guideline reikt kennis aan én biedt betrokkenen praktische handvatten om aan de slag te gaan met Smart Levees.

Het framewerk van de Smart Levee Guideline (SLG) helpt u in de vrije benadering van de inhoud. De inhoud van de SLG biedt 11 verschillende hoofdingangen, die naar samenhang zijn geordend. Er is een horizontale samenhang door de drie verschillende lagen, van boven naar onder: de basis, het perspectief en de verdieping. De basis-laag staat voor alle algemene informatie over het principe van Smart Levees en de SLG. In de perspectief-laag wordt het concept Smart Levees benadert vanuit: Making Levees Smart (het operationeel perspectief), life cycle (het beheerdersperspectief) en governance (het bestuurlijk perspectief). De verdiepingslaag bestaat uit achtergrondinformatie, voorbeelden en praktische handvatten, verdeeld naar Tools, Projects & Cases, Technologies and Applications en Knowledge

Hoogwater op de Waal bij Wamel, huizen en fabriek ingesloten door het water

(Guus Schoonewille fotografie)

Er zijn 0 reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image