3 stappen

Rondom integratie van het Smart Levees concept zijn drie stappen te onderscheiden. Er is sprake van een cyclische benadering met een plan voorbereidende fase, een uitvoerende fase en een evaluatie, beheer of nazorg fase. Deze drie stappen vormen samen voor een beheerder de levenscyclus van een asset, en geven inzicht in de vraag naar informatie.

Plan voorbereidende fase

Aan welke veiligheidseisen moet de dijk voldoen en welke informatie is nodig in welke fase om dit inzicht te verkrijgen. Zijn er andere aspecten of ontwikkelingen die maken dat er aanvullende randvoorwaarden gelden aan de kering?

Uitvoerende fase

Het opstellen van een informatiestrategie is een belangrijke stap. Dit resulteert in een monitoringsplan met de uitwerking van de keuze van de monitoringstrategiën welke fase van beheer is welke informatie nodig om beslissingen voor ingrijpen, voor investeren en voor de hiervoor benodigde maatregelen te nemen. De Smart Levee wordt nu gerealiseerd, vaak met een marktbenadering en aanbesteding.

Beheer of nazorg fase

Het beheerplan continueert het inzicht in de conditie van de  dijk en geeft de handvatten de dijk duurzaam te beheren en te anticiperen op ontwikkelingen of  factoren die op termijn een wijziging geven in de eisen.

(Staartjes fotografie Deventer)

Er zijn 0 reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image