Community

De Smart Levee denkwijze triggert beheerders, ontwerpers en ontwikkelaars om op een andere wijze naar de waterkering te kijken. FloodControl IJkdijk ontwikkelt hiervoor kennis en materialen, die via de Smart Levee Guideline beschikbaar worden gesteld. Daarnaast laten we zien wanneer (gerelateerde) trainingen en meetings worden gehouden.

Doe mee in de Smart Levee Guideline Community!

Training

11/12/2014   Veiligheid regionale waterkeringen

In deze cursus doorlopen we de processtappen om u de handvatten te geven om uw eigen proces effectief te kunnen doorlopen. We starten met het bestuurlijk-juridisch kader en de rol van de diverse overheden. Vervolgens geven we u handvatten mee over hoe het proces van normeren, toetsen, ontwerpen & verbeteren en beheer & onderhoud effectief te doorlopen.

13/01/2015   Toetsen op veiligheid

Deze cursus leert u hoe u het voorschrift (VTV2006 en VTV2006C) gebruikt. U krijgt inzicht in de voor de toetsing benodigde gegevens en leert de scores van de toetsing te bepalen en op de juiste waarde te schatten.

18/03/2015   Risicobenadering in waterveiligheid

Na het volgen van deze cursus weet u wat een risicobenadering is, op welke manieren een risicobenadering uitgevoerd kan worden en hoe u resultaten van een risicoanalyse moet interpreteren.

29/09/2015    Basiskennis Waterkeringen

U krijgt inzicht in de technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van waterkeringen. U kent de instrumenten en weet deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de opleiding beschikt u over de benodigde kennis om op verantwoorde wijze het beheer en onderhoud van waterkeringen uit te voeren.

Evenementen

De volgende evenementen staan op het programma:

11/12/2014    Sensemore – Leuven, Belgie
07/04/2015    ISSNIP 2015 – Singapore
13/04/2015    IEEE SAS 2015 – Zadar, Kroatië
05/06/2015    SmartCity conference – Amsterdam, Nederland
09/06/2015    AquaConSoil conference – Kopenhagen, Denemarken
09/06/2015    Sensor expo en conference – Long Beach, California (US)

Contact

Voor vragen over de Smart Levee Guideline kunt u contact opnemen met:

Stichting FloodControl IJkdijk

P/A HPB Leek
Postbus 97
9350 AB Leek

Telefoonnummer: 0594 - 55 50 50

Mailadres: info@ijkdijk.nl

 

Er zijn 0 reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image