Filosofie

Door 1000 jaar ervaringskennis van dijkenbouw, polder- en peilbeheer, het balanceren tussen droge voeten en ruimte voor water, zit de Nederlander het waterbeheer als het ware in de genen. Daarom wordt het garanderen van veiligheid zeker niet alleen beschouwd als een kwestie van de aanleg van grote en sterke dijken, maar ook als een kwestie van inspecteren en beheren van de conditie van dijken, van regelmatig onderhouden en toetsen, en tenslotte van bewaking van de conditie onder extreme omstandigheden en indien nodig het nemen van beheer- of noodmaatregelen.

Meer informatie over een dijk, en daarmee betere kennis van de dijk, leidt tot scherper inzicht in het gedrag en de conditie. Doordat een verstandige, voorzichtige aanpak gehanteerd wordt als er weinig informatie beschikbaar is, kan een dijk als het ware versterkt worden door er meer informatie over te verzamelen: dijken versterken met informatie.

De aanpak heeft in deze 1000 jaar niet stilgestaan. We zijn ons steeds beter, slimmer en efficiënter gaan beschermen. Ook de verantwoordelijkheden van de waterbeheerder en diens organisatie zijn hierop aangepast. Inmiddels is de overstap naar de risicobenadering gemaakt, we kijken naar zowel het voorkómen van een overstroming als naar de gevolgen, en hoe we de risico’s kunnen verkleinen. Dit leidt tot interactie tussen beheermaatregelen en de noodzaak tot dijkversterking. Daarmee is de wens ontstaan om vraagstukken op gebied van water en ruimte meer te integreren. Dit leidt tot meer druk op de inpasbaarheid van de maatregelen, het tegengaan van overlast in de uitvoering en tot het combineren met andere ruimtelijke doelen.

Sinds 2007 wordt kennis ontwikkeld voor inspectie en toetsing van dijken met behulp van sensorsystemen. Dit heeft geleid tot (internationaal) vermarktbare dijkmonitoringsystemen (smart levees). Waterveiligheid wordt op deze manier betrouwbaarder onderbouwd met gegevens, dijken versterkt met informatie.

Kinderdijk (Staartjes fotografie Deventer)

Er zijn 0 reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image