Kennis

De basis voor de Smart Levee Guideline is gelegd met de aanleg van de eerste dijk: de grote inspanning die daarvoor vereist was, zal al tot de vraag hebben geleid of dat niet slimmer kon. Klimaatveranderingen en talloze overstromingen en dijkdoorbraken hebben laten zien dat het slimmer moest, en dat we dit konden. Inmiddels kan de sterkte van een dijk mede worden aangetoond door er informatie over te verzamelen.

In recente richtlijnen, wetenschappelijke artikelen en rapporten wordt in toenemende mate aandacht besteed aan methoden en technieken om de conditie van een dijk te bepalen en zodoende scherper vast te kunnen stellen of aan het gewenste veiligheidsniveau wordt voldaan. Op basis van conditiebepaling wordt tevens geïnspecteerd en onderhoud uitgevoerd.

Internationaal geldt dat Nederland zeer hoge veiligheidsnormen kent voor dijken, en tevens een doorwrocht stelsel (zowel technisch als bestuurlijk) van regulering rondom beheer en toetsing. Eisen aan grote dammen zijn daarmee vaak vergelijkbaar, en daarom zijn ook (verwijzingen naar) publicaties op het gebied van stuwdammen opgenomen.

Een verdere onderverdeling is gemaakt naar:
1.   Beschikbare richtlijnen
2.   Wetenschappelijk artikelen
3.   Project- of onderzoeksrapporten
4.   Bronnen online
Wij houden dit overzicht graag actueel! Heeft u aanvullingen, deelt u deze dan met ons!

Er zijn 0 reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image