Projecten

Hier zijn de projecten en cases te vinden waarin de slimme dijk centraal staat. Per proeftuin zal worden beschreven welke parameters we hebben gemonitord en wat daarvan geleerd wordt, voor nu en in de toekomst. Indien de proeftuin via de Stichting IJkdijk wordt uitgevoerd wordt een proeftuin een LiveDijk of een IJkdijk validatie-experiment genoemd. Er zijn nationale en internationale projecten gedocumenteerd.

Per proeftuin zal een korte omschrijving worden gegeven. Hierbij zullen in ieder geval de volgende zaken worden besproken:
-    Een korte omschrijving van het project (de locatie, start, looptijd, het doel van de monitoring en de opdrachtgever)
-    Wat er gemeten is in het project (de parameters en de gebruikte meetinstrumenten)
-    Wat het eindresultaat is van de metingen; Hierbij wordt ook ingegaan op de monitoringsvraag. De meeste gemonitorde parameters zijn niet direct gekoppeld aan hetgeen men wilt weten. Men wil niet weten wat de temperatuur van het water is, maar of en waar er piping optreedt. Hierbij is sprake van een indirecte meting. Indien bekend zal ook worden vermeld wat men aan de metingen heeft gehad.
-    Of er bijzonderheden zijn te vermelden.

De projecten en cases zijn onderverdeeld in een aantal categorieën en subcategorieën, te weten type waterkering, type constructie, type faalmechanisme en onderdeel van de levenscyclus. Onder ‘projectoverzicht’ zijn alle gedocumenteerde projecten en cases terug te vinden.

 

Er zijn 0 reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image