Technologieen & toepassingen

Smart Levees zullen in de meeste gevallen gekoppeld zijn aan een monitoringssysteem. Het opzetten van een monitoringsysteem bevat de keuze voor een meettechniek. Meettechnieken bestaan uit sensoren (geplaatst in, op of onder de dijk, aan de oppervlakte, of op afstand) die relevante parameters meten die informatie geven over het gedrag van de dijk (bijvoorbeeld waterspanning, vervormingen, temperatuur, elektrische geleidbaarheid). Hieronder worden de verschillende meettechnieken toegelicht, gecategoriseerd naar ruimtelijke inzet.

Naast meettechnieken worden als onderdeel van een monitoringssysteem nog data-analysesystemen en data-opslagsystemen onderscheiden. Data-analysesystemen transformeren data tot informatie door het toepassen van bewerkingsslagen, modellering en visualisatie. De meettechnieken genereren data en zijn input voor data-analysesystemen. Data-opslagsystemen regelen het traject van dataverzameling, -transport, -opslag en het opnieuw beschikbaar stellen van bewerkte data. Een voorbeeld is het Dijk Data Service Centrum (DDSC).

Er is 1 reactie  |  Bekijk reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image